Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií
PENTA
 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6


FARMACEUTICKÁ DIVIZE

Farmaceutická divize se sídlem v Praze dodává farmaceutické suroviny, které jsou převážně určeny k dalšímu zpracování ve zdravotnických zařízeních a pro výrobu magistraliter přípravků v lékárnách. Všechny výrobky dodávané na trh jsou vyráběny v souladu se zásadami správné výrobní praxe (SVP) a distribuovány k zákazníkům v souladu s požadavky na Správnou distribuční praxi (SDP). Na vyžádání je se zbožím dodáván analytický certifikát. V rámci SVP a SDP je firma v pravidelných intervalech kontrolována Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Společnost disponuje vlastní moderně vybavenou analytickou laboratoří, která je způsobilá k provádění většiny lékopisných zkoušek. Sortiment je dále doplněn cca 60 laboratorními diagnostiky vyráběnými pro lékárny a zdravotnická zařízení. Doprava zboží k zákazníkům je zajišťována vlastním klimatizovaným vozidlem.

Kvalita farmaceutických produktů se řídí požadavky aktuálního českého lékopisu (Pharmacopea Bohemica), evropského lékopisu (European Pharmacopeia), případně lékopisu USA (United States Pharmacopeia), britského lékopisu (British Pharmacopoeia), německého lékopisu (Deutsches Arzneibuch), rakouského lékopisu (Österreichisches Arzneibuch) či švýcarského lékopisu (Pharmacopoea Helvetica).Vyhledávání v sortimentu