Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií
PENTA
 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6


KONTROLNÍ LABORATOŘ

Kontrolní laboratoř společnosti Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. pracuje podle certifikovaných standardů kvality a environmentu - normy ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2004. Systém managementu podle ISO norem byl schválen společností Lloyd´s Register Quality Assurance. Výzkum a vývoj vysoce kvalitních chemikálií probíhá v certifikovaných digestořích vyráběných firmou MERCI, s.r.o.

Analytická laboratoř je vybavena pro stanovení:
 • Infračervená spektrometrie
 • UV spektrofotometrie
 • Ramanova spektrometrie
 • Atomová absorpční spektrometrie
 • Měření pH
 • Stanovení sušiny (vlhkosti), netěkavých látek
 • Popel, síranový popel
 • Stanovení teploty tání
 • Stanovení destilačního rozmezí
 • Stanovení obsahu
 • Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)
 • Plynová chromatografie (GC)
 • Tenkovrstvá chromatografie (TLC)
 • Stanovení indexu lomu
 • Titrace ve vodném a bezvodém prostředí
 • Stanovení hustoty
 • Stanovení vodivosti
 • Stanovení vody coulometricky a dle Karl-Fishera
 • Penetrometrie

Vyhledávání v sortimentu