Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií
PENTA
 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6


KVALITA CHEMIKÁLIÍ

Chemikálie jsou vyráběné v různých jakostních třídách, což umožňuje jejich široké aplikace od jejich použití pro analytické účely v laboratoři až po průmyslovou výrobu.

Čistý č.
Pro analýzu p.a.
Chemicky čistý ch.č.
Zvláště čistý zv.č.


Tato základní označení stupně čistoty jsou v případě potřeby doplňovány údaji o obsahu či nepřítomnosti některých nečistot, např. kyselina sírová bez dusíku nebo zinek prostý arsenu. U některých chemikálií, které lze obtížně zařadit do některé z uvedených skupin se uvádí účel pro který je chemikálie určena a pro který svým složením vyhovuje, např. 96 %ní ethanol pro UV spektrometrii nesmí obsahovat nečistoty absorbující světlo v UV oblasti, ale může obsahovat vodu. Některé naše výrobky obsahují tedy údaj o způsobu použití např. "pro syntézu" nebo "pro biochemické účely". Označení "ACS" znamená, že produkt svou kvalitou vyhovuje požadavkům ACS (Americké chemické společnosti). Označení ISO znamená, že výrobky byly analyzovány dle norem ISO (mezinárodní organizace pro standardizaci).
Složení řady čistých chemikálií se od výše uvedených normativů může odchylovat, zejména obsahuje-li látka interní nečistoty, které při jejich použití nevadí, např. voda v hygroskopických látkách nebo anorganické sole v barevných indikátorech.

Specifickou skupinou chemických látek jsou farmaceutické suroviny, jejichž kvalita je podřízena požadavkům aktuálního Českého lékopisu, resp. Evropského lékopisu, ev. Amerického, Britského, Německého nebo Rakouského lékopisu.
Kvalita všech vyráběných a dodávaných výrobků je dokumentována analytickým certifikátem kvality, specifikacemi, popř. obchodními názvy výrobků.

Analytický certifikát je velmi důležitým dokumentem, který uvádí skutečně naměřené hodnoty obsahu účinné látky a skutečně naměřené koncentrace nečistot. Analytický certifikát je dodáván na přání zákazníka.

Vyhledávání v sortimentu