Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií
PENTA
 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6


TECHNICKÉ CHEMIKÁLIE

Výrobní divize Chrudim je vybavena skladovacími technologiemi umožňujícími stáčení kapalných chemikálií zejména toxických a vysoce hořlavých z železničních cisteren a autocisteren jak do vlastních zásobníků, tak i do menších spotřebních obalů, jako jsou sudy a kontejnery dle požadavků zákazníka.

Název Balení
Aceton sud 60, 200 litrů
kontejner 1000 litrů
Alkon A pytle 25 kg
Benzoan sodný pytle 25 kg
n-Butanol sud 60, 200 litrů
Butylacetát sud 200 litrů
kontejner 1000 litrů
Čpavková voda 25% sud 60 litrů
kontejner 1000 litrů
Diethylenglykol sud 200 litrů
Dusitan sodný pytle 25 kg
Ethylacetát sud 60, 200 litrů
kontejner 1000 litrů
Fosforečnan sodný granulovaný pytle 25 kg
soudky 50 kg
Hydroxid draselný šupiny pytle 25 kg
soudky 50 kg
Hydroxid sodný šupiny pytle 25 kg
soudky 50 kg
Hydroxid sodný tekutý 50% kontejner 600 litrů
kontejner 1000 litrů
Chlorid železitý sud 200 litrů
kontejner 600 litrů
Isopropanol sud 50, 200 litrů
kontejner 1000 litrů
Kyselina boritá pytle 25 kg
Kyselina citronová monohydrát pytle 25 kg
Kyselina dusičná 50% sud 50 litrů
kontejner 1000 litrů
Kyselina dusičná 60% sud 50 litrů
kontejner 1000 litrů
Kyselina dusičná 65% sud 50 litrů
kontejner 1000 litrů
Kyselina fosforečná 75% sud 50 litrů
kontejner 1000 litrů
Kyselina fosforečná 85% sud 50 litrů
kontejner 1000 litrů
Kyselina chlorovodíková 31% sud 50 litrů
kontejner 1000 litrů
Kyselina mravenčí 85% sud 50 litrů
kontejner 1000 litrů
Kyselina octová 99% sud 50 litrů
kontejner 1000 litrů
Kyselina sírová 96% sud 50 litrů
kontejner 1000 litrů
Kyselina sírová akumulátorová 37% sud 110 kg
kontejner 600 litrů
kontejner 1000 litrů
Kyselina šťavelová pytle 25 kg
Methanol sud 200 litrů
kontejner 1000 litrů
Methylethylketon sud 200 litrů
Močovina pytle 25 kg
Monoethanolamin sud 200 litrů
Monoethylenglykol sud 200 litrů
Monopropylenglykol sud 200 litrů
Perchlorethylen sud 60, 200 litrů
Peroxid vodíku 35% sud 40 kg
kontejner 1000 litrů
Síran železitý Prefloc kontejner 600 litrů
Siřičitan sodný bezvodý pytle 25 kg
Soda bicarbona (hydrogenuhličitan sodný) pytle 25 kg
Solanka R PE soudek 50 litrů
kontejner 1000 litrů
Sůl průmyslová pytle 25 kg
Sůl průmyslová tablety pytle 25 kg
Tetraboritan sodný dekahydrát - Borax pytle 25 kg
Toluen sud 200 litrů
kontejner 1000 litrů
Triethanolamin sud 200 litrů
Trichlorethylen sud 200 litrů
Uhličitan sodný lehký pytle 25 kg
Xylen sud 200 litrů
kontejner 1000 litrů


Vyhledávání v sortimentu