Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií
PENTA
 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6


VÝROBNÍ PROGRAM

 • Výroba čistých a laboratorních chemikálií:
  Je základem výrobního programu divize chemie v Chrudimi. Firma vyrábí širokou řadu anorganických a organických chemikálií v kvalitách od čisté až po kvalitu p.a. resp. ACS. Tyto chemikálie se dodávají převážně v baleních umožňujících jejich použití v laboratořích.

 • Zakázková výroba:
  Patří sem výroby od nejjednodušších směsí, až po několikastupňové syntézy anorganických i organických produktů a meziproduktů. Kapacitní možnosti se pohybují podle charakteru produktu od 0,001 kg do 80 000 kg.

 • Speciální organická syntéza:
  Jedná se obvykle o mnohastupňovou syntézu organických sloučenin určených obvykle pro testování jejich vlastností. Požadovaná množství se pohybují od 1 g do 100 kg.

 • Recyklace a čištění organických rozpouštědel:
  Provádí se na kontinuálních a diskontinuálních rektifikačních kolonách. Roční kapacita je cca 500 000 l.

 • Výroba speciálních chemikálií:
  Za speciální chemikálie se označují firemní značkové produkty, kupř. Pentasol (speciální rozpouštědla), Pentanal (pH pufry), Penrost (mořící roztoky), Sanitan (desinfekční prostředky a desinfekční mýdla), Aquatitron (roztoky ke stanovení vody), Detanal (neutralizační prostředky), aj.

 • Distribuce farmaceutických surovin:
  Probíhá v souladu se zásadami Správné distribuční praxe. Farmaceutické suroviny jsou dodávány v originálních baleních od výrobce suroviny nebo v baleních určených pro další zpracování ve zdravotnických zařízeních a lékárnách.

 • Rozplňování a distribuce technických chemikálií:
  Technické chemikálie jsou dodávány v baleních od sudů přes kontejnery až po automobilové a železniční cisterny.


Vyhledávání v sortimentu