Ceník přepravy

Ceník přepravy je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek společnosti Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o., které upravují vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem.

Hmotnost zásilky Pásmo
do 100 km do 200 km do 300 km
do 0,5 kg 63 Kč 70 Kč 88 Kč
do 5 kg 124 Kč 142 Kč 176 Kč
do 15 kg 184 Kč 215 Kč 235 Kč
do 30 kg 288 Kč 339 Kč 380 Kč
do 50 kg 390 Kč 467 Kč 528 Kč
do 75 kg 469 Kč 602 Kč 681 Kč
do 100 kg 589 Kč 720 Kč 821 Kč
do 150 kg 794 Kč 976 Kč 1117 Kč
do 200 kg 938 Kč 1171 Kč 1344 Kč
do 300 kg 1192 Kč 1502 Kč 1742 Kč
do 400 kg 1406 Kč 1797 Kč 2086 Kč
do 500 kg 1595 Kč 2057 Kč 2401 Kč

Při hmotnosti zásilky nad 500 kg bude odběratel kontaktován individuálně s nejvýhodnější cenovou nabídkou přepravy.

Tento ceník nabývá platnosti dne 1. 6. 2021.