Ceník přepravy

Ceník přepravy je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek společnosti Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o., které upravují vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem.

Hmotnost zásilky Pásmo
do 100 km do 200 km do 300 km
do 0,5 kg 67 Kč 74 Kč 93 Kč
do 5 kg 130 Kč 149 Kč 185 Kč
do 15 kg 194 Kč 226 Kč 247 Kč
do 30 kg 303 Kč 356 Kč 399 Kč
do 50 kg 409 Kč 490 Kč 554 Kč
do 75 kg 521 Kč 632 Kč 715 Kč
do 100 kg 618 Kč 756 Kč 862 Kč
do 150 kg 833 Kč 1024 Kč 1173 Kč
do 200 kg 985 Kč 1230 Kč 1411 Kč
do 300 kg 1251 Kč 1577 Kč 1829 Kč
do 400 kg 1477 Kč 1886 Kč 2190 Kč
do 500 kg 1675 Kč 2159 Kč 2521 Kč

Při hmotnosti zásilky nad 500 kg bude odběratel kontaktován individuálně s nejvýhodnější cenovou nabídkou přepravy.

Tento ceník nabývá platnosti dne 1. 1. 2022.