Registrace nového zákazníka

Název firmy:
Kontaktní osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:  
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mailová adresa:
Na e-mailovou adresu vám bude odeslána potvrzující zpráva, kterou potřebujete k dokončení registrace. Ujistěte se, že je zadaná e-mailová adresa v pořádku.
E-mailová adresa zároveň slouží jako přihlašovací jméno.
 
Heslo:
Ověření hesla:

 Obě hesla se musí shodovat.
 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, svobodně a vědomě uděluji správci databáze společnosti Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o., se sídlem Radiová 1122/1, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 02096013, oprávnění shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat údaje obsažené v tomto formuláři výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to na celou dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a bude je zpracovávat pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
 
Opište kontrolní kód: