Výprodej chemikálií

Chcete-li poptat produkty ve výprodeji, kontaktujte nás na info@pentachemicals.eu.

Název produktu Dostupné množství Cena za jednotku
1,2,3,4-TETRAHYDRONAFTALEN Reagent Grade 99% 169,00 kg 280 Kč bez DPH
1,4-FENYLENDIAMIN čistý 0,25 kg 6 736 Kč bez DPH
2-DIMETHYLAMINOETHANOL pro syntézu 134,00 kg 105 Kč bez DPH
2-ETHOXYETHANOL p.a. 62,00 kg 170 Kč bez DPH
2-METHOXYETHYL ACETÁT ReagentGrade 98% 55,00 l 320 Kč bez DPH
2-NAFTOL 99%+ 500 g 12,00 ks 140 Kč bez DPH
4-AMINOANTIPYRIN čistý 14,50 kg 2 021 Kč bez DPH
8-HYDROXYCHINOLIN p.a. 19,00 kg 1 230 Kč bez DPH
ANILIN HYDROCHLORID p.a. 500 g 4,00 ks 214 Kč bez DPH
BENZIN D 40 (sazba SD: 12,84 Kč/l) 86,00 l 38 Kč bez DPH
BENZIN SH (sazba SD: 12,84 kč/l) 82,00 l 72 Kč bez DPH
BENZIN technický 150/200 (sazba SD: 12,84 Kč/l) 291,00 l 36 Kč bez DPH
BISMARKOVA HNĚĎ R 100 g 1,00 ks na vyžádání
BROMID RTUŤNATÝ technický 5,00 kg na vyžádání
ČERŇ SUDANOVÁ B barvivo 4,50 kg na vyžádání
ČERVEŇ o-KRESOLOVÁ indikátor 0,09 kg na vyžádání
CETYLPYRIDINIUMBROMID hydrát čistý 11,00 kg na vyžádání
CHLORID BARNATÝ dihydrát 99%+ 1000 g 4,00 ks 173 Kč bez DPH
CHLORID BARNATÝ dihydrát 99%+ 50 g 10,00 ks 43 Kč bez DPH
CHLORID BARNATÝ dihydrát 99%+ 500 g 6,00 ks 97 Kč bez DPH
CHLORID KADEMNATÝ dihydrát p.a. 104,80 kg na vyžádání
CHLORID STRONTNATÝ hexahydrát p.a. 100 g 5,00 ks 254 Kč bez DPH
CHLORID VÁPENATÝ bezvodý práškový čistý 100 g 10,00 ks 38 Kč bez DPH
CHROMAN AMONNÝ čistý 9,00 kg na vyžádání
CHROMAN SODNÝ bezvodý technický 178,00 kg na vyžádání
CITRONAN SODNÝ dihydrát p.a. 100 g 3,00 ks 44 Kč bez DPH
CITRONAN VÁPENATÝ tetrahydrát čistý 15,30 kg na vyžádání
CYKLOPENTAN 95% 102,00 kg 42 Kč bez DPH
DENATONIUM BENZOÁT p.a. 50,00 kg 3 509 Kč bez DPH
DICHROMAN SODNÝ bezvodý čistý 14,50 kg 98 Kč bez DPH
DIETHYLAMIN p.a. 140,00 kg 82 Kč bez DPH
DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ p.a. 250 g 18,00 ks 71 Kč bez DPH
DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ dihydrát p.a. 500 g 17,00 ks 66 Kč bez DPH
DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ monohydrát p.a. 500 g 6,00 ks 11 Kč bez DPH
DUSIČNAN AMONNÝ p.a. 100 g 11,00 ks 30 Kč bez DPH
DUSIČNAN KOBALTNATÝ hexahydrát čistý 30,00 kg 1 201 Kč bez DPH
DUSIČNAN SODNÝ p.a. 100 g 3,00 ks 32 Kč bez DPH
DUSIČNAN SODNÝ p.a. 250 g 1,00 ks 57 Kč bez DPH
DUSIČNAN STRONTNATÝ čistý 22,00 kg 187 Kč bez DPH
DUSIČNAN ZINEČNATÝ hexahydrát čistý 1000 g 7,00 ks 132 Kč bez DPH
DUSITAN SODNÝ technický 81,50 kg 128 Kč bez DPH
EGTA 0,17 kg na vyžádání
ETHANOL obecně denaturovaný technický (bez spotř. daně) 36,00 kg 44 Kč bez DPH
FLUORID AMONNÝ vodný roztok 40% p.p. 100,00 l 158 Kč bez DPH
FLUORID LITHNÝ p.a. 1000 g 3,00 ks 467 Kč bez DPH
HEXAMETHYLENTETRAMIN p.a. 35,00 kg na vyžádání
HLINÍK granule 1,17 kg na vyžádání
HLINITAN SODNÝ technický 25 kg 1,00 ks 2 234 Kč bez DPH
HYDRAZIN MONOHYDROCHLORID 16,00 kg 111 Kč bez DPH
HYDRAZIN SÍRAN p.a. 100 g 2,00 ks 63 Kč bez DPH
HYDROGENFOSFOREČNAN DIAMONNÝ p.a. 10,00 kg 118 Kč bez DPH
HYDROGENFOSFOREČNAN DIDRASELNÝ bezvodý čistý 25,00 kg 169 Kč bez DPH
HYDROGENFOSFOREČNAN didraselný bezvodý p.a. 20,00 kg 213 Kč bez DPH
HYDROGENFOSFOREČNAN DISODNÝ bezvodý >98% 92,80 kg 226 Kč bez DPH
HYDROGENFOSFOREČNAN DISODNÝ bezvodý čistý 166,00 kg 231 Kč bez DPH
HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ p.a. 500 g 1,00 ks 95 Kč bez DPH
HYDROGENVINAN AMONNÝ čistý 3,00 kg na vyžádání
HYDROGENVINAN AMONNÝ p.a. 19,10 kg na vyžádání
HYDROXYLAMIN SÍRAN čistý 14,00 kg na vyžádání
ISOPROPYLALKOHOL vodný roztok 60% p.a. 190,00 l 21 Kč bez DPH
ISOPROPYLALKOHOL vodný roztok 60% p.a. 100 ml 87,00 ks 41 Kč bez DPH
JODISTAN DRASELNÝ technický 11,00 kg na vyžádání
KARBOXYMETHYL CELULOSA sodná sůl čistá 4,20 kg 215 Kč bez DPH
KOMPLEXONÁT HOŘEČNATO-DIDRASELNÝ dihydrát čistý 0,20 kg 1 259 Kč bez DPH
KOMPLEXONÁT HOŘEČNATO-DIDRASELNÝ dihydrát čistý 100 g 1,00 ks 1 016 Kč bez DPH
KOMPLEXONÁT ŽELEZITO-SODNÝ 1,00 kg 4 153 Kč bez DPH
KUPRON 1,00 kg na vyžádání
KYSELINA 6-AMINOKAPRONOVÁ 99% 16,00 kg na vyžádání
KYSELINA 6-AMINOKAPRONOVÁ 99% 250 g 8,00 ks 42 Kč bez DPH
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 37% technická 78,95 kg 21 Kč bez DPH
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ vodný roztok 25% p.a. 10 l 1,00 ks 132 Kč bez DPH
KYSELINA DUSIČNÁ 65%+ čistá 2500 ml 72,00 ks 120 Kč bez DPH
KYSELINA L- JABLEČNÁ p.a. 9,30 kg 672 Kč bez DPH
KYSELINA MONOCHLOROCTOVÁ čistá 1000 g 3,00 ks na vyžádání
KYSELINA MRAVENČÍ 98% p.a. 2500 ml 3,00 ks 333 Kč bez DPH
KYSELINA MRAVENČÍ 98% technická 1 218,00 kg 52 Kč bez DPH
KYSELINA NIKOTINOVÁ čistá 10 g 1,00 ks 95 Kč bez DPH
KYSELINA SALICYLOVÁ p.a. 100 g 15,00 ks 56 Kč bez DPH
KYSELINA SÍROVÁ 96% technická 25 l 3,00 ks 568 Kč bez DPH
KYSELINA SÍROVÁ vodný roztok 85% technická 230,00 kg na vyžádání
KYSELINA SÍROVÁ vodný roztok 92% technická 990,00 kg na vyžádání
KYSELINA SÍROVÁ vodný roztok 49-51% čistý 1000 ml 1,00 ks 238 Kč bez DPH
KYSELINA SORBOVÁ čistá 14,00 kg 193 Kč bez DPH
KYSELINA SORBOVÁ čistá 250 g 3,00 ks 69 Kč bez DPH
KYSELINA SULFANILOVÁ p.a. 1000 g 15,00 ks 639 Kč bez DPH
LEPTADLO ACT 1000 ml 32,00 ks 99 Kč bez DPH
LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE solution 1.0M v THF 20,00 l 3 458 Kč bez DPH
MODŘ BROMTHYMOLOVÁ indikátor 100 g 5,00 ks 691 Kč bez DPH
MODŘ NILSKÁ A indikátor 0,40 kg na vyžádání
MODŘ TRYPANOVÁ indikátor 25 g 1,00 ks 1 048 Kč bez DPH
MOLYBDENAN AMONNÝ tetrahydrát čistý 1000 g 5,00 ks 959 Kč bez DPH
MOLYBDENAN SODNÝ dihydrát čistý 4,80 kg na vyžádání
NATRII CITRAS DIHYDRICUS ČL / Ph. Eur. 1000 g 81,00 ks 38 Kč bez DPH
NATRII CITRAS DIHYDRICUS ČL / Ph. Eur. 500 g 108,00 ks 21 Kč bez DPH
NITROPRUSSID SODNÝ dihydrát p.a. 250 g 8,00 ks 428 Kč bez DPH
OCTAN MĚĎNATÝ monohydrát čistý 2,80 kg na vyžádání
OCTAN OLOVNATÝ trihydrát p.a. 100 g 3,00 ks 54 Kč bez DPH
OCTAN RTUŤNATÝ p.a. 1,50 kg 4 500 Kč bez DPH
OCTAN RTUŤNATÝ p.a. 100 g 1,00 ks 486 Kč bez DPH
ORANŽ G 0,11 kg na vyžádání
OXID HLINITÝ p.a 85,00 kg na vyžádání
OXID LANTHANITÝ p.a. 0,53 kg 13 043 Kč bez DPH
OXID MANGANIČITÝ čistý 100 g 1,00 ks 97 Kč bez DPH
OXID MĚĎNATÝ čistý 100 g 17,00 ks 57 Kč bez DPH
OXID OLOVIČITÝ technický 32,00 kg 153 Kč bez DPH
OXID TITANIČITÝ p.a. 20,00 kg 69 Kč bez DPH
OXID TITANIČITÝ p.a. 250 g 5,00 ks 28 Kč bez DPH
OXID YTTRITÝ 0,15 kg 112 Kč bez DPH
p-NAFTOLBENZEIN indikátor 50 g 5,00 ks 5 098 Kč bez DPH
PENTANAL CHLORID DRASELNÝ 0,1mol/l (N/10) 10,00 ks 69 Kč bez DPH
PENTANAL DICHROMAN DRASELNÝ 1/12 mol/l (N/2) 3,00 ks 122 Kč bez DPH
PENTANAL SÍRAN HOŘEČNATÝ 0,05 mol/l 9,00 ks 68 Kč bez DPH
PEROXODISÍRAN AMONNÝ p.a. 100 g 20,00 ks 51 Kč bez DPH
PRAESTOL 2530 25 kg 4,00 ks 2 117 Kč bez DPH
PYROHROZNAN SODNÝ p.a. 100 g 9,00 ks 169 Kč bez DPH
PYROHROZNAN SODNÝ p.a. 500 g 2,00 ks 764 Kč bez DPH
PYROKATECHIN čistý 1,80 kg 1 217 Kč bez DPH
ROZTOK AMONIAKU V METHANOLU 7N 50,00 l na vyžádání
SEK-BUTYLALKOHOL čistý 1000 ml 12,00 ks 171 Kč bez DPH
SEK-BUTYLALKOHOL p.a. 2500 ml 11,00 ks 521 Kč bez DPH
SELEN kovový 1,60 kg na vyžádání
SILIKAGEL PRO EXIKÁTORY s indikátorem CoCl2 50,00 kg 98 Kč bez DPH
SÍRAN AMONNÝ technický 79,00 kg na vyžádání
SÍRAN CÍNATÝ p.a. 22,00 kg 528 Kč bez DPH
SÍRAN DRASELNO-HLINITÝ dodekahydrát p.a. 100 g 3,00 ks 48 Kč bez DPH
SÍRAN HLINITÝ hydrát práškový technický 43,00 kg 1 Kč bez DPH
SÍRAN KOBALTNATÝ heptahydrát p.a 250 g 1,00 ks 257 Kč bez DPH
SÍRAN MĚĎNATÝ pentahydrát p.a. 100 g 7,00 ks 54 Kč bez DPH
SÍRAN OLOVNATÝ čistý 117,50 kg na vyžádání
ŠŤAVELAN KOBALTNATÝ dihydrát čistý 6,00 kg na vyžádání
STEARAN VÁPENATÝ 120,00 kg na vyžádání
Sůl hrubá granulovaná 1000 g 15,00 ks 25 Kč bez DPH
SULFID DRASELNÝ p.a. 0,80 kg 2 118 Kč bez DPH
SULFID ŽELEZNATÝ 15,00 kg 648 Kč bez DPH
terc-AMYLALKOHOL čistý 103,00 kg na vyžádání
TETRAFENYLBORITAN SODNÝ čistý 8,00 kg na vyžádání
TETRAHYDROTHIOFEIN 98% 2500 g 4,00 ks 786 Kč bez DPH
THIOKYANATAN RTUŤNATÝ p.a. 1,20 kg na vyžádání
THIOKYANATAN SODNÝ čistý 89,50 kg 150 Kč bez DPH
THIOMOČOVINA p.a. 100 g 5,00 ks 68 Kč bez DPH
TRIETHANOLAMIN HYDROCHLORID čistý 60,00 kg na vyžádání
VINAN DIAMONNÝ p.a. 66,80 kg 208 Kč bez DPH
WOLFRAMAN VÁPENATO BARNATÝ čistý 8,60 kg na vyžádání
WOLFRAMAN YTRITO BARNATÝ čistý 3,40 kg na vyžádání
ŽLUŤ TITANOVÁ (THIAZOLOVÁ G) 10 g 57,00 ks na vyžádání