Výprodej chemikálií

Chcete-li poptat produkty ve výprodeji, kontaktujte nás na info@pentachemicals.eu.

Název produktu Dostupné množství Cena za balení
1-FENYL-3-METHYL-5-PYRAZOLON čistý 3,20 kg na vyžádání
2-AMINOPYRIDIN technický 35,00 kg na vyžádání
2-NITROANILIN technický 110,00 kg na vyžádání
4-AMINOANTIPYRIN čistý 17,52 kg 2 426 Kč bez DPH
ACETANILID čistý 31,88 kg na vyžádání
ACETONITRIL pro HPLC 1000 ml 4,00 ks 221 Kč bez DPH
ANILIN technický 25,00 kg na vyžádání
ANTHRON čistý 1,50 kg na vyžádání
BENZEN SULFINAN SODNÝ dihydrát čistý 20,50 kg na vyžádání
BENZIN D 40 (sazba SD: 12,84 Kč/l) 69,00 l 46 Kč bez DPH
BENZIN technický 150/200 (sazba SD: 12,84 Kč/l) 224,00 l 44 Kč bez DPH
BENZIN technický 50/110 (sazba SD: 12,84 Kč/l) 1000 ml 12,00 ks 54 Kč bez DPH
BISMUT granule 97,4% 0,14 kg na vyžádání
BROMID LITHNÝ 7,00 kg na vyžádání
CHLORID STŘÍBRNÝ p.a. 0,14 kg 67 076 Kč bez DPH
CHROMAN AMONNÝ čistý 9,50 kg na vyžádání
COLLODIUM USP 18 kg 5,00 ks 6 968 Kč bez DPH
DEXTRIN 360,00 kg 2 Kč bez DPH
DIETHANOLAMIN p.a. 88,00 kg 42 Kč bez DPH
DIETHYLAMIN p.a. 140,00 kg 99 Kč bez DPH
DIETHYLETHER ACS ISO 2 500 ml 10,00 ks 336 Kč bez DPH
DUSIČNAN DRASELNÝ technický 25,00 kg 23 Kč bez DPH
DUSIČNAN DRASELNÝ technický 1000 g 6,00 ks 87 Kč bez DPH
DUSIČNAN HOŘEČNATÝ hexahydrát p.a. 1000 g 1,00 ks 615 Kč bez DPH
FLUORID AMONNÝ vodný roztok 40% p.p. 115,00 l 190 Kč bez DPH
FOSFOMOLYBDENAN AMONNÝ hydrát 4,00 kg na vyžádání
FOSFOREČNAN SODNÝ bezvodý čistý 75,00 kg 78 Kč bez DPH
HEXAKYANOŽELEZITAN TRIDRASELNÝ čistý 8,50 kg na vyžádání
HLINITAN SODNÝ technický 25 kg 1,00 ks 2 681 Kč bez DPH
HYDRAZIN MONOHYDROCHLORID 19,00 kg 134 Kč bez DPH
HYDRID SODÍKU čistý 500 g 5,00 ks na vyžádání
HYDROCHINON p.a. 500 g 9,00 ks 305 Kč bez DPH
HYDROGENDIFLUORID DRASELNÝ čistý 74,00 kg 327 Kč bez DPH
HYDROGENSÍRAN SODNÝ bezvodý technický 8,00 kg 17 Kč bez DPH
HYDROXYLAMIN HYDROCHLORID 97% 200,00 kg 256 Kč bez DPH
ISOBUTYLALKOHOL p.a. 80,00 kg 32 Kč bez DPH
ISOPAR H (sazba SD: 12,84 Kč/l) 38,00 l 59 Kč bez DPH
ISOPROPYLACETÁT čistý 364,00 kg na vyžádání
JANTARAN VÁPENATÝ monohydrát čistý 1000 g 1,00 ks 1 360 Kč bez DPH
JODID DRASELNÝ technický 100 g 49,00 ks 119 Kč bez DPH
JODID DRASELNÝ technický 250 g 19,00 ks 196 Kč bez DPH
JODID DRASELNÝ technický 5 kg 1,00 ks 4 938 Kč bez DPH
KAPRYLÁT SODNÝ 60,00 kg na vyžádání
KOMPLEXON I čistý 4,50 kg 172 Kč bez DPH
KOMPLEXONÁT ŽELEZITO-SODNÝ 1,00 kg 4 984 Kč bez DPH
KYSELINA ADIPOVÁ čistá 19,50 kg 114 Kč bez DPH
KYSELINA AKRYLOVÁ technická 116,50 kg 114 Kč bez DPH
KYSELINA BARBITUROVÁ p.a. 0,10 kg 1 632 Kč bez DPH
KYSELINA DICHLOROCTOVÁ ≥ 99% 2500 ml 1,00 ks 3 285 Kč bez DPH
KYSELINA JODISTÁ čistá 15,00 kg 315 Kč bez DPH
KYSELINA MRAVENČÍ 98% ACS, extra pure 2500 ml 3,00 ks 804 Kč bez DPH
KYSELINA MRAVENČÍ 98% p.a. 1 225,00 kg 63 Kč bez DPH
KYSELINA SÍROVÁ 40% technická 240,00 kg 3 Kč bez DPH
KYSELINA THIOGLYKOLOVÁ >70% 3,50 l 468 Kč bez DPH
LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE solution 1.0M v THF 20,00 l 4 150 Kč bez DPH
MOLYBDENAN AMONNÝ tetrahydrát čistý 1000 g 5,00 ks 1 151 Kč bez DPH
MOLYBDENAN SODNÝ dihydrát čistý 4,80 kg na vyžádání
NAFTA SOLVENTNÍ (včetně spotřební daně) 153,00 kg 42 Kč bez DPH
NATRII CITRAS DIHYDRICUS ČL / Ph. Eur. 1000 g 49,00 ks 46 Kč bez DPH
NATRII CITRAS DIHYDRICUS ČL / Ph. Eur. 500 g 110,00 ks 26 Kč bez DPH
NIKL práškový 21,00 kg na vyžádání
NITROBENZEN čistý 109,00 kg 149 Kč bez DPH
OLEJ SILIKONOVÝ technický 107,40 l na vyžádání
OXID OLOVIČITÝ čistý 13,00 kg na vyžádání
p-NAFTOLBENZEIN indikátor 50 g 5,00 ks 6 118 Kč bez DPH
PYRIDIN technický 42,00 kg na vyžádání
ŘEDIDLO AUTOMEDIK 5 l 40,00 ks 177 Kč bez DPH
SEK-BUTYLALKOHOL čistý 26,00 kg na vyžádání
SÍRAN AMONNO-ŽELEZITÝ dodekahydrát čistý 4,00 kg na vyžádání
SÍRAN DRASELNÝ 50% GRANULÁT 700,00 kg 17 Kč bez DPH
SÍRAN HLINITÝ hydrát granulovaný technický 28,00 kg na vyžádání
SÍRAN HLINITÝ hydrát práškový technický 43,00 kg na vyžádání
SÍRAN HLINITÝ vodný roztok 50% 33,50 kg 6 Kč bez DPH
SÍRAN HOŘEČNATÝ monohydrát p.a. 1000 g 1,00 ks 11 Kč bez DPH
SÍRAN HOŘEČNATÝ monohydrát p.a. 500 g 4,00 ks 11 Kč bez DPH
SÍRAN RTUŤNATÝ p.a. 5,00 kg 2 742 Kč bez DPH
SÍRAN RTUŤNATÝ p.a. 100 g 22,00 ks 305 Kč bez DPH
SÍRAN SODNÝ dekahydrát technický 14,00 kg na vyžádání
ŠŤAVELAN AMONNO-ŽELEZITÝ trihydrát čistý 50,00 kg 190 Kč bez DPH
ŠŤAVELAN KOBALTNATÝ dihydrát čistý 1,00 kg na vyžádání
ŠŤAVELAN KOBALTNATÝ dihydrát čistý 500 g 1,00 ks na vyžádání
SULFID KADEMNATÝ technický 100,00 kg na vyžádání
terc.-AMYLALKOHOL technický 107,00 kg na vyžádání
TETRAFENYLBORITAN SODNÝ čistý 8,00 kg na vyžádání
TETRAHYDROTHIOFEIN 98% 2500 g 4,00 ks 944 Kč bez DPH
THIOFEN 99% 86,00 kg na vyžádání
TITAN prach 99,5% 50 g 1,00 ks 360 Kč bez DPH
UHLIČITAN AMONNÝ čistý 25,00 kg 143 Kč bez DPH
UHLIČITAN MANGANATÝ zásaditý čistý 14,00 kg na vyžádání
UHLIČITAN STRONTNATÝ čistý 2,50 kg na vyžádání
UHLIČITAN ZINEČNATÝ zásaditý p.a. 15,00 kg 162 Kč bez DPH
VINAN DIAMONNÝ p.a. 55,00 kg 251 Kč bez DPH
VINAN DIDRASELNÝ hemihydrát p.a. 25,00 kg 282 Kč bez DPH
VINAN DISODNÝ dihydrát p.a. 1000 g 6,00 ks 99 Kč bez DPH
VINAN DISODNÝ dihydrát p.a. 500 g 9,00 ks 63 Kč bez DPH
WOLFRAMAN VÁPENATO BARNATÝ čistý 8,60 kg na vyžádání
WOLFRAMAN YTRITO BARNATÝ čistý 3,40 kg na vyžádání