Výprodej chemikálií

Chcete-li poptat produkty ve výprodeji, kontaktujte nás na info@pentachemicals.eu.

Název produktu Dostupné množství Cena za balení
4-AMINOANTIPYRIN čistý 14,50 kg 2 021 Kč bez DPH
BENZIN technický 150/200 (sazba SD: 12,84 Kč/l) 291,00 l 36 Kč bez DPH
ČERVEŇ o-KRESOLOVÁ indikátor 0,09 kg na vyžádání
CHROMAN AMONNÝ čistý 9,00 kg na vyžádání
DIETHYLAMIN p.a. 140,00 kg 82 Kč bez DPH
FLUORID AMONNÝ vodný roztok 40% p.p. 100,00 l 158 Kč bez DPH
HLINITAN SODNÝ technický 25 kg 1,00 ks 2 234 Kč bez DPH
HYDRAZIN MONOHYDROCHLORID 16,00 kg 111 Kč bez DPH
KOMPLEXONÁT ŽELEZITO-SODNÝ 1,00 kg 4 153 Kč bez DPH
KYSELINA AKRYLOVÁ technická 114,00 kg na vyžádání
KYSELINA MRAVENČÍ 98% technická 1 218,00 kg 52 Kč bez DPH
KYSELINA SÍROVÁ vodný roztok 85% technická 230,00 kg na vyžádání
KYSELINA SÍROVÁ vodný roztok 92% technická 990,00 kg na vyžádání
LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE solution 1.0M v THF 20,00 l 3 458 Kč bez DPH
MOLYBDENAN AMONNÝ tetrahydrát čistý 1000 g 5,00 ks 959 Kč bez DPH
MOLYBDENAN SODNÝ dihydrát čistý 4,80 kg na vyžádání
NAFTA SOLVENTNÍ (včetně spotřební daně) 173,00 kg 35 Kč bez DPH
NATRII CITRAS DIHYDRICUS ČL / Ph. Eur. 1000 g 81,00 ks 38 Kč bez DPH
NATRII CITRAS DIHYDRICUS ČL / Ph. Eur. 500 g 108,00 ks 21 Kč bez DPH
OXID HLINITÝ p.a 85,00 kg na vyžádání
p-NAFTOLBENZEIN indikátor 50 g 5,00 ks 5 098 Kč bez DPH
ŘEDIDLO AUTOMEDIK 5 l 40,00 ks 147 Kč bez DPH
ROZTOK AMONIAKU V METHANOLU 7N 50,00 l na vyžádání
ŠŤAVELAN AMONNO-ŽELEZITÝ trihydrát čistý 50,00 kg 158 Kč bez DPH
SULFID KADEMNATÝ technický 100,00 kg na vyžádání
terc-AMYLALKOHOL čistý 103,00 kg na vyžádání
TETRAFENYLBORITAN SODNÝ čistý 8,00 kg na vyžádání
TETRAHYDROTHIOFEIN 98% 2500 g 4,00 ks 786 Kč bez DPH
THIOFEN 99% 59,00 kg na vyžádání
WOLFRAMAN VÁPENATO BARNATÝ čistý 8,60 kg na vyžádání
WOLFRAMAN YTRITO BARNATÝ čistý 3,40 kg na vyžádání