O nás

Společnost PENTA vznikla v roce 1990 pod obchodním názvem Ing. Petr Švec - PENTA. Od samého počátku jsme ryze českou firmou, kterou řídí rodina Šveců včetně zakladatele firmy Petra Švece.

Specializujeme se na výrobu a distribuci čistých, laboratorních, farmaceutických a speciálních chemikálií, které uvádíme na trh pod obchodním názvem Penta. Ve velkých objemech vyrábíme a dodáváme širokou škálu organických a anorganických chemikálií s kvalitou od technické přes čistou až po kvalitu p.a. nebo ACS.

Vysoká kvalita a flexibilita

Díky vysoké kvalitě produktů a schopnosti plnit specifické požadavky odběratelů se řadíme k významným dodavatelům kvalifikovaných chemikálií na tuzemském trhu a v posledních letech se nám daří expandovat i na trhy světové.

Chemikálie vyrábíme ve vlastním moderním areálu, splňujícím ta nejpřísnější kritéria kvality a bezpečnosti. Velké skladové zázemí včetně dvou zakladačových skladů nám umožňuje flexibilně reagovat na požadavky klientů. Výrobky balíme v souladu s veškerými legislativními požadavky a na požádání jsme je schopni doručit k odběrateli vlastní ADR dopravou.

Ekologická odpovědnost

Naší prioritou je maximální kvalita dodávaných chemikálií, spolehlivost a ekologické chování. Dokladem našeho úsilí je řada ocenění a certifikátů, včetně certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a osvědčení Responsible Care za odpovědné podnikání v chemii.Certifikáty a dokumenty ke staženíObchodní podmínky Stáhnout PDF
Ceník přepravy Stáhnout PDF
Osvědčení Responsible Care - odpovědné podnikání v chemii Stáhnout PDF
Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Stáhnout PDF
Základní indikátory ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí Stáhnout PDF
Vyhlášená politika kvality a environmentu Stáhnout PDF
Certifikát - Tlumivé roztoky PENTANAL Stáhnout PDF
Certifikát ISO 9001 a 14001 Stáhnout PDF
Prohlášení zákazníka k prekurzorům výbušnin Stáhnout PDF
Prohlášení zákazníka o specifickém použití kontrolovaných látek Stáhnout PDF
Prohlášení pro nakládání s vysoce toxickými látkami Stáhnout PDF
Prohlášení o povinném značení lihu Stáhnout PDF
Prohlášení ke spotřební dani Stáhnout PDF
Formulář pro vracení palet Stáhnout PDF