Butylhydroxytoluen

2,6-Di-terc-butyl-4-methylfenol


 
Pro bližší informace o dostupných baleních a cenách kontaktujte naše obchodní oddělení.

Chcete objednat tento produkt?

Vyplňte formulář.