Kyselina dusičná vodný roztok 50%


 
Pro bližší informace o dostupných baleních a cenách kontaktujte naše obchodní oddělení.

 
Prekurzory výbušnin podléhající omezení nesmějí být zpřístupňovány osobám z řad široké veřejnosti ani nesmějí být těmito osobami dováženy, drženy nebo používány (podle přílohy I Nařízení 2019/1148). Dodavatel je povinen oznamovat podezřelé transakce, zmizení a krádeže příslušnému státnímu orgánu.

Chcete objednat tento produkt?

Vyplňte formulář.